Home Tin mới Hệ thống tưới nước làm cầu thủ ướt sũng ở Argentina

Hệ thống tưới nước làm cầu thủ ướt sũng ở Argentina

Các vòi tưới ngầm nhô lên quá sớm và làm gián đoạn trận đấu.

Anh Dũng